Latgales dati
Dzimusi 1930. gada 6. martā Daugavpilī Latvijas armijas virsmieka ģimenē.
Ārste,
novadpētniece.
Daugavas pētniece, sastādījusi un izdevusi 4 grāmatas par Daugavu.
Nepabeigts palika manuskripts novadpētnieciska rakstura grāmatai par Daugavpils pilsētas vēsturi.
Brālis grafiķis, mākslas zinātnieks, pedagogs Valdis Villerušs, dzimis 1942.gada 6.maijā Ikšķilē.
Mirusi 2009. gada 28. jūlijā Ikšķilē. Apbedīta Ikšķiles kapos.
Atsauces
  • Neretniece, A. “Vaida Villeruša jau mūžības ceļos.” http://www.ordenubraliba.lv/lv/articles/vaida_villerusa_muziba (06.03.2013).
  • Daugavas raksti: no Daugavpils līdz Pļaviņām /[sastādītāja un redaktore Vaida Villeruša]. Rīga: Latvijas Kultūras fonds, 2000 (Apgāds Jāņa sēta). 246 lpp.
  • Daugavas raksti :no Koškovciem līdz Daugavpilij: [krājums] /Latvijas Kultūras fonds ; sastādītāja un redaktore Vaida Villeruša. Rīga: Latvijas Kultūras fonds, 1996. 236 lpp.
  • Daugavas raksti :no Aizkraukles līdz Rīgai /Latvijas Kultūras fonds ; redkolēģija.: R. Umblija ... [u.c.] ; sastādītāja, V. Villeruša. Rīga : Zinātne, 1991. 187 lpp.
  • Daugavas raksti :no Rīgas līdz jūrai /Latvijas Kultūras fonds ; [redkol. R. Umblija ... [u.c.] ; sast. V. Villeruša]. Rīga: Zinātne, 1994. 194 lpp.