Latgales dati
Dzimis 1953. gada 7. aprīlī Zviedrijā Staņislavas Sprudzenieces - Graudiņas un Artura Graudiņa ģimenē.
Politiķis (5.Saeimas deputāts /Latvijas ceļš/, Latgales deputātu grupas sek retārs),
attāls politiķa Franča Trasuna radinieks - mātes Staņislavas Sprudzenieces tēvocis.
Meita pludmales volejboliste Tīna Laura Graudiņa.
Atsauces
  • Latgaliešu politiķi un politiskās partijas neatkarīgajā Latvijā. Sast. Ē.Jēkabsons, V.Ščerbinskis. Rīga: Jumava, 2006. 176.-177.lpp.
  • “Māris Graudiņš.” http://marisgraudins.lv/par-mani/ (15.08.2019).
  • Motivāns, J. “M. Graudiņš: — BEZ KONTAKTIEM NAV KONTRAKTU.” Cīņa. 1988. 9. decembris.
  • Rancāne, A. “Brāļu mīlestībā.” A 12, 2022. 3 (60). jūnijs - jūlijs, 12. - 17.lpp.