Latgales dati
Dzimusi 1974. gada 24. oktobrī.
Zinātniece (filoloģijas doktore /2009/),
izglītības darbiniece (Daugavpils Universitātes Svešvalodu centra vadītāja).
Daugavpils Universitātes Literatūrzinātnes nozares Promocijas padomes sēdē 2009. gada 22. maijā Ilona Ļaha aizstāvēja promocijas darbu “Latviešu un zviedru literārie kontakti (1980-2008)”, filoloģijas doktora (Dr. philol.) zinātniskā grāda iegūšanai.
Atsauces