Latgales dati
Dzimusi 1969. gada 11. maijā Ilūkstē.
Zinātniece (filoloģijas doktore /2009/),
Daugavpils Universitātes lektore.
DU docētāja kopš 1995. gada.
Daugavpils Universitātes Literatūrzinātnes nozares Promocijas padomes sēdē 2009. gada 22. maijā Rudīte Rinkeviča aizstāvēja promocijas darbu “Bērnības semiotika 20. gadsimta 20.-30. gadu latviešu prozā Eiropas literatūras kontekstā”, filoloģijas doktora (Dr. philol.) zinātniskā grāda iegūšanai.
2625ad0a068948ba2f1538ce241d089673bf0a4e