Latgales dati
Dzmis 1888. gada 26. martā Palsmanes pagastā.
Latvijas brîvîbas cînu dalîbnieks (leitnants 1. (4.) Valmieras kājnieku pulkā).
Apbalvots par 1919. g. 30. maija cīņu pie Silenieku ciemata netālu no Gulbenes-Rēzeknes lielceļa krustojuma Vidzemē.
Kritis kaujâ 1920. gada 22. jūnijā pie Siņajas Nikolas Latgalē.
Atsauces