Latgales dati
Dzimis 1850. gada 11. decembrī Zaļmuižas (Nautrānu) pagastā.
Literāts (dzejnieks).
Būdams pagasta rakstvedis, aizstāvēja zemnieku tiesības.
Dažkārt dēvēts par pirmo Latgales brīvības cīnītāju, pirmo latgaliešu revolucionāru.
Literatūrvēsturnieks T. Zeiferts "Latviešu rakstniecības vēsturē (1922-1925) par posmu (1856-1893) veidojis trīs nodaļas - Manteifelis, Miglinīks, Jūdžs.
Māsa Anna Miglineica-Rancāne ir priestera Nikodema Rancāna māte;
māsa Marta Miglineica-Kempa ir nacionālās atmodas darbinieka Franča Kempa māte;
brālis Andrīvs Miglinīks ir Krāslavas ģimnāzijas direktora Dr. Jōņa Miglinīka, notāra Boleslava Miglinīka, skolotājas Teklas Miglineicas tēvs.
Krustdēli - Francis Kemps un Nikodems Rancāns.
Miris 1883. gada 1. martā. Apbedīts Desetnieku kapos, ku 1971.gadā atklāts B.Buļa veidots kapa piemineklis.
Atsauces
  • Latkovskis, D. “Nacionalā atmoda Latgalē.” Daugavas Vēstnesis. 1939. 1.februāris.
  • “Miglinīks Pīters.” Grām.: Latvijas padomju enciklopēdija: 10 sējumos /galv. red. P.Jērāns. 6.sēj. Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1985. 665.lpp.
  • “Miglinīks Pīters.” Grām.: Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1992. 224.lpp.
  • “Pirmō latgalīšu revolucionara atmiņa.” Straume, 1932, Nr.4., 22.lpp.
  • Zeile, P. “Latgales gaismas saucējs. Līdzās Auseklim — Pīters Miglinīks.” https://www.vestnesis.lv/ta/id/13050 (08.10.2016).
B9e3b32f936814d9afc51fa89eca4a67fbdedfd2
5d6dfebc3b54afc7027a3579b1f78d5b6bc81614