Latgales dati
Dzimis 1933. gada 9. oktobrī Rēzeknē.
Zinātnieks (vēstures zinātņu doktors /1981/).
Bijis LPSR ZA Vēstures institūta mūsdienu buržuāziskās ideoloģijas kritikas sektora vecākais zinātniskais līdzstrādnieks.
Latvijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks.
1978. gadā publicēts darbs "Katolicisms Latvijas sociālpolitiskajā vēsturē" ar plašu faktoloģisko materiālu.
Miris 54. mūža gadā pēc grūtas slimības 1987. gada 13. jūlijā Rīgā.
Atsauces
  • “Zigmunds Balevics.” Cīņa. 1987. 16. jūlijs.
  • Latvijas padomju enciklopēdija: 10 sējumos /galv. red. P.Jērāns. 1.sēj. Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija. 618.lpp.