Latgales dati
Dzimusi 1936. gada 3. martā.
Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekle,
Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošajai pētniecei, arheoloģei, Dr.habil.hist.
Pētī Lubānas mitrāju.
Vadīja nodarbības arheoloģijas studentiem Rēzeknes augstskolas Humanitārajā fakultātē.
Apbalvota ar TZO /IV šķ., 2011/.
Atsauces
  • Groce, I. “Lubāna noslēpuma meklētāja.” A 12, 2020. 3 (48) jūnijs - jūlijs, 32. - 35. lpp.