Latgales dati
Dzimis 1911. gada 31. jūlijā Vārkavas pagastā Vēverovkā.
Pašvaldību darbinieks (Daugavpils apriņķa izpildkomitejas priekšsēdētājs /1.10.1940.-/),
kreisi noskaņots politiķis.
Augstākās Padomes deputāts /1940-1941; arī pēc kara/).
Bijis sargs Zemes bankas namā Daugavpilī, 1932. gadā tiesāts par komunistisku darbību.
1929. ģadā prese bija sludinājums par pieteikšanos uz īpašumu "Ustraņi"(Vēverovka), kura piederējusi 1917. gadā mirušajam Luriņam Broņislavam Antona dēlam.
Ir ziņas, ka A.Lurīņs mācījies Daugavpils 1. ģimāzijā, to nav pabeidzis, mācījhies citās skolās, apzadzies. Par zagšanu no skolas izslēgts brālis Dominiks Luriņš. (Daugavpils Latv. avize. 1941.7.7.)
Miris 1986. gada 5. oktobrī. Apbedīts Meža kapos.
Atsauces
  • “Mūsu deputātu kandidāti Augstākajai Padomei.” Padomju Latvija. 1941. 5. janvāris [foto].
  • “Biedrs Antons Luriņš.” Cīņa. 1941. 5.janvāris [foto].
  • “Vālātōju sasatikšona ar deputata kandidatu b. Luriņu.” Taisneiba. 1940. 31. decembris.
7c86c8fe7eb94c97cd9de0fe9587eac41cac4948