Latgales dati
Dzimis 1699. gada 14. janvārī Lietuvā.
Literāts (garīgās literatūras autors, tulkotājs, latgaliešu literārās valodas aizsācējs),
katoļu garīdznieks (jezuīts /Preiļi, 1730-1749; Izvalta 1749-1750, 1753-1755, 1769-1779; Vārkavā, 1751-1753, Varakļāni/).
Ilgu laiku bija pieņemts uzskatīt J.Lukaševiču par pirmās latgaliešu grāmatas (izdotas 1753.gadā) "Evangelia toto anno.." autoru. Mūsdienās izplatīta arī versija, ka evanģēliju tulkojuši citi autori - laicīgie garīdznieki.
Grāmata dažkārt dēvēta arī par "Asūnes evaņģēliju", - tieši Asūnes draudzē dota atļauja grāmatas drukāšanai, jo Asūnē tajā laikā atradās Livonijas bīskapa vietnieka Juzefa Mloževska sēdeklis.
2004. gadā Latviešu valodas institūts izstrādāja grāmatas atkārtotu izdevumu (redaktores Dr. Anna Stafecka, prof. Ilga Jansone, ar valodnieces Annas Stafeckas apcerējumu).
Miris 1779. gada 5. maijā Izvaltā. Apbedīts Izvaltas baznīcā.
Atsauces
  • Вялікае Княства Літоўскае. Т. 3: Дадатак А — Я. Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя П.Броўкі, 2010. c.312.
  • “Lukaševics Joņs.” Grām.: Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1992. 210.lpp.
  • Bankavs, A., Jansone, I. Valodniecība Latvijā: fakti un biogrāfijas. Red. Inta Rozenvalde. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 184.lpp.
  • Stafecka, A. “"Evangelia toto anno.." (1753) un latgaliešu rakstu gaita.” Grām.: Stafecka, A. (atb. red.). Evangelia toto anno 1753. Pirmā latgaliešu grāmata. Rīga, 2004. 227. - 229. lpp.
  • “Evangelia toto anno.” https://www.literatura.lv/en/works/1200564?fbclid=IwAR3iMpVqqIZTq6q0XLNqBk6IP4x5BsoAfc9s-Ch8--h3-Va8vY91DM3DOjU (14.06.2023).