Latgales dati
Dzimis 1699. gada 14. janvārī Lietuvā dzimis.
Literāts (garīgās literatūras autors, tulkotājs, latgaliešu literārās valodas aizsācējs),
katoļu garīdznieks (jezuīts /Preiļi, 1730-1749; Izvalta 1749-1750, 1753-1755, 1769-1779; Vārkavā, 1751-1753, Varakļāni/).
Ilgu laiku bija pieņemts uzskatīt J.Lukaševiču par pirmās latgaliešu grāmatas (izdotas 1753.gadā) "Evangelia toto anno.." autoru. Mūsdienās izplatīta arī versija, ka evanģēliju tulkojuši citi autori - laicīgie garīdznieki.
Miris 1779. gada 5. maijā Izvaltā. Apbedīts Izvaltas baznīcā.
Atsauces
  • Вялікае Княства Літоўскае. Т. 3: Дадатак А — Я. Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя П.Броўкі, 2010. c.312.
  • “Lukaševics Joņs.” Grām.: Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1992. 210.lpp.
  • Bankavs, A., Jansone, I. Valodniecība Latvijā: fakti un biogrāfijas. Red. Inta Rozenvalde. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 184.lpp.
  • Stafecka, A. “"Evangelia toto anno.." (1753) un latgaliešu rakstu gaita.” Grām.: Stafecka, A. (atb. red.). Evangelia toto anno 1753. Pirmā latgaliešu grāmata. Rīga, 2004. 227. - 229. lpp.