Latgales dati
Dzimis 1913. gada 21. jūnijā Sventes pagastā.
Komjaunatnes un komunistiskās kustības darbinieks, Daugavpils pilsētas komjaunatnes komitejas 1.sekretārs /1940/.
Otrā pasaules kara gados bija komunistiskās antifašistiskās pagrīdes aktīvists. Darbojās Rīgā ar brālēna Staņislava Bindera vārdu.
Daugavpilī no 1959. gada līdz 1991. gadam bija Pāvela Leibča iela, agrāk un tagad - Krāslavas iela.
Nošauts 1943. gadā Rīgā.
Atsauces
  • Latvijas padomju enciklopēdija: 10 sējumos /galv. red. P.Jērāns. 6.sēj. Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1985. 38.lpp.
  • Borodovskis, J., Muzikantiks, I. Es eju sadegdams. Dokumentāls stāsts. Rīga: Avots, 1980. 117.-121.lpp.
  • “Krāslavas iela. Daugavpils, 1935.” http://www.zudusilatvija.lv/objects/object/14087/ (21.05.2015).
  • “Pāvela Leibča iela.” Cīņa. 1959. 1. marts.
  • Jēkabsons, Ē. “Poļu piedalīšanās nacionālajā pretošanās kustībā Latvijā 1944.-1950.g.” Grām.: Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti. 25.sējums. Rīga, 2009. 313.-317.lpp.
  • “Par Krāslavas ielas pārdēvēšanu par Pāvela Leibča ielu.” Padomju Daugava (Daugavpils). 1959.03.01.