Latgales dati
Dzimis 1938. gada 24. janvārī Smoļenskas apgabala Duhovščinas rajonā.
Zinātnieks (vēstures zinātņu kandidāts /1975/),
izglītības darbinieks (Daugavpils Universitātes docētājs /1968-1979/: PSRS vēstures un vispārējās vēstures katedras pasniedzējs /1968-1975/, vecākais pasniedzējs /1975-1979/.
Pašlaik strādā Vitebskas Universitātes Baltkrievijas vēstures katedrā.
Disertācijas tēma: Sociāldemokrātiskās organizācijas Latgalē no 1898. līdz 1907. gadam. Zinātniskais vadītājs vēst. zin. kand. I. Apine.
Atsauces
  • Latvijas Universitātes aspiranti un doktoranti. I daļa. Aspirantūras un doktorantūras personāliju, aizstāvēto disertāciju un iegūto zinātnisko grādu apkopojums. 1945–2005. Sastādījusi Vija Medne. LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 16.lpp.
  • Daugavpils Pedagoģiskā universitāte. Pētniecība un zinātne 80 gados : Biogrāfisks rādītājs 1921-2001 /. Sastād. H.Soms, V.Šaudiņa. Daugavpils : Saule, 2001. 8.lpp.