Latgales dati
Dzimis 9 bērnu ģimenē 1893. gada 24. aprīlī Andrupenes pagasta Klismetu sādžā (citos avotos - Pēterburgā).
Politiķis (Satversmes sapulces deputāts /Latgales zemnieku partija; Latgales vēlēšanu apgabals, 1920-1922/; 1. Saeimas deputāts /Latgales vēlēšanu apgabals, 1922-1925/),
pašvaldību darbinieks (Andrupenes pagasta vecākais līdz 1920.gadam),
finansu darbinieks (Valsts zemes bankas Rēzeknes nodaļas priekšnieks /1925-1940/).
Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. 1943. gada 15. augustā Aglonas kapos atklāts piemineklis.
Dzīvesbiedre - literāte un bērnu inspektore Helēna Laurinoviča
Māsa - politiķe un ārste Apolonija Laurinoviča.
Aglonas pagasta Rubuļos bija iekārtota priekšzīmīga saimniecība.
Miris pēc smagas slimības 1942. gada 29. jūnijā Daugavpils slimnīcā. Apbedīts Aglonas kapos.1943. gada 15. augustā Aglonas kapos atklāts piemineklis.
Atsauces
  • “Laurinovičs Jezups.” Grām.: Latgaliešu politiķi un politiskās partijas neatkarīgajā Latvijā. Sast. Ē.Jēkabsons, V.Ščerbinskis. Rīga: Jumava, 2006. 87.-88.lpp.
  • “Laurinovičs Jezups.” Grām.: Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. [redaktors Žanis Unāms]. [Grandheivena]: Raven Printing, 1975. 297.lpp.
  • “Jāzepa Laurinoviča piemiņai.” Daugavas Vēstnesis. 1942. 17. jūnijs.
  • “Jžepa Laurinoiviča kapa pieminekļa iesvētīšana.” Daugavas Vēstnesis. 1943. 7. augusts.
  • “Atklāts piemineklis saimnieciskam darbiniekam.” Daugavas Vēstnesis. 1943. 22. augusts.
  • Latkovskis, L. Latgaļu uzvōrdi, palames un dzymtas. [B. v.] Latgaļu izdevnīceiba, 1968. 312. - 313. lpp.
9e680c15405ace0e196590972aa7aff68f531594