Latgales dati
Dzimusi 1973. gada 15. oktobrī Daugavpilī Broņislavas un Jāņa Dombrovsku ģimenē no Višķiem.
Zinātniece (filoloģijas doktore /2008/, Daugavpils Universitātes Komparatīvistikas institūta pētniece, vadītāja /2013-2014/).
Daugavpils Universitātes zinātņu nozares Literatūrzinātne promocijas padomes atklātā sēdē 2007. gada 16. novembrī aizstāvēja promocijas darbu “Oskara Vailda prozas recepcija Latvijā (līdz 1940. gadam)”. Piešķirts filoloģijas doktores (Dr. philol.) zinātniskais grāds literatūrzinātnes nozarē salīdzināmās literatūrzinātnes apakšnozarē.
Zinātniskās monogrāfijas “Oskars Vailds. Latvijas oskariāna” /2015/ autore.
DU strādā kopš 1998. gada.
Atsauces
  • Minova, I. “Ilze Kačāne mēģina atklāt Oskara Vailda daiļrades noslēpumu.” Latgales Laiks. 2016. 5. februāris.
B4eead0c7a885abaae38adb89dc0efc0f9cfdfb4
23be5e2bb4adedf5317ccb9a188095de82e6ff34