Latgales dati
Dzimusi 1938. gada 11. janvārī Krāslavas rajona Tāllipušku ciemā.
Izglītības darbiniece (Liepājas Pedagoģiskā institūta Metodiku katedras pasniedzēja /1970-1980/, vecākā pasniedzēja /1980-1986/, docente /1986-1989/; Dabas zinību katedras docente /1989-1998/; Metodiku katedras vadītāja /1986/),
zinātniece (bioloģijas zinātņu kandidāte /1982/, doktore /1992/).
Daugavpils Pedagoģiskajā institūtā ieguvusi bioloģijas, ķīmijas un lauksaimniecības pamatu vidusskolas skolotājas kvalifikāciju /1961/.
Mirusi 2018. gada 5. aprīlī.