Latgales dati
Dzimusi 1937. gada 3. jūnijā Daugavpilī.
Izglītības darbiniece (Liepājas Universitātes Latviešu valodas katedras profesore /1996-/),
zinātniece (filoloģijas habilitētā doktore /1993/; LZA korespondētājlocekle /1995/; LZA Valodas un literatūras institūta zinātniskā līdzstrādniece /1962-1994/).
Liepājas Universitātes docētāja kopš 1994. gada: docente /1994-1996/, profesore /1996-/.
Atsauces
  • Ozola, I. “Benitai Laumanei – 65.” http://www.vvk.lv/print.php?id=393&PHPSESSID=f2f29406b3b8a2 (12.01.2012).
  • Liepājas Universitāte. Akadēmiskā personāla biogrāfiskais rādītājs / Sastādītājs un redaktors Arturs Medveckis. Liepāja: LiePa, 2007. 75.lpp.
  • Bankavs, A., Jansone, I. Valodniecība Latvijā: fakti un biogrāfijas. Red. Inta Rozenvalde. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 175.lpp.