Latgales dati
Dzimis 1901. gada 4. oktobrī Rīgā.
Mediķis (Daugavpils psihiatriskās slimnīcas direktors /1933-1938/).
Rakstījis rakstus presē par psihiatrisko slimnīcu stāvokli Latvijā.
Pati slimnīca dibināta 1924.gadā, viena no 5 tāda tipa iestādēm Latvijā, ar 800 gultasvietām.
No 1938. līdz 1940. gadam vadījis Strenču psihiatrisko slimnīcu. Kara laikā viņš īslaicīgi strādājis Ģintermuižā (1941–1942) un Aleksandra Augstumu iestādē (1940 un 1944–1946). Pēc otrā pasaules kara, 1946. gadā, A. Laksbergs atsāka strādāt Ģintermuižā.
Miris 1983. gadā.
Atsauces
  • “Laksbergs Arnolds.” Grām.: Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. [redaktors Žanis Unāms]. [Grandheivena]: Raven Printing, 1975. 291.lpp.
  • “Valsts slimnīcas jaunais direktors Stenčos.” Smiltenes Ziņas.. 1938. 7. oktobris.
  • Laksbergs, A. “Valsts Daugavpils Psīchiatriskā slimnīca.” Latvijas Ārstu Žurnāls., 1935. Nr.1/2.
  • Lībiete, I. “Psihiatrijas attīstība Latvijā no 1918. līdz 1940. gadam. Promocijas darbs.” https://www.rsu.lv/sites/default/files/dissertations/I Libiete_promocijas darbs.pdf (14.08.2020).