Latgales dati
Dzimis 1978. gada 18. augustā Preiļu rajona Rožupē.
Katoļu garīdznieks (ordinēts 22.09.2002; Ludzas draudzes vikārs; Līksnas, Nīcgales un Madaliņas draudzes prāvests /08.2009-2010/; Starpdiecēžu tiesa priekšsēdētājs /2010-2012/; Līvānu draudzes prāvests /2012-?/; Ogres Sv. Meinarda Romas katoļu draudzes priesteris),
zinātnieks (teoloģijas doktors /2008/; Latgales pētniecības institūta pētnieks /2009-2017/). Strādājis DU līdz 2017. gada 20. septembrim.
Promocijas darbs veltīts romiešu un viduslaiku Eiropas tiesību vēsturiskajai attīstībai un to integrācijai mūsdienu Latvijas juridiskajā kultūrā, jo īpaši reliģiskās brīvības un valsts laicīguma jomā.
Līvānu Goda pilsonis 2016.
D4f5fa139439ce2f0bc3b6dd1c9c571da3c560a0
00a532a1eee5a2275c04e3ee1d0b7fa8c2de4812
D464844df939ad81778baaaf24495817cae819d4
D6999e1ec4fe33f519fee03a8915d03d7cf8560f
4b4ddba09077356525b8a9429b3158e22a0473fa