Latgales dati
Dzimis 1887. gada 1. oktobrī Asūnes pagastā.
Katoļu garīdznieks (draudžu vikārs /Dagda, Ludvikova, 1941-1943; Krāslava/1943-1943; Nautrāni, 1944-1945; draudžu prāvests /Ozolmuiža, Ciskādi, 1917-1920; Kaunata, 1920-1930; Rozentova, 1936-1937; Pilda, 1937-1938; Kalupe, 1939-1940; Piedruja, 1940; Skaista, 1944/).
1914. gadā kalpojis Preiļu darudzē, uz laiku aizbraucis ārstēties uz Poguļanku. Viņam par palīgu atsūtūts Izidors Livčāns.
Miris 1952. gada 3. augustā izsūtījumā Mordovijā.
38e2baaf34436b707bfa88fdfc73ec20e9095b41
455b42866b9535e4b4295cb5b00987ba1eb1e042