Latgales dati
Dzimis 1891. gada 20. maijā Baltinavas pagasta Zelču ciemā.
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Līvāni, 1918-1924; Daugavpils, 1924-1935; Malnava, 1936-1944/),
preses darbinieks (laikraksta "Dryva" /1908-1918/, "Latgolas Vōrds" /1919-1940/ līdzstrādnieks, laikraksta "Korūgs" /1918/ redaktors),
izglītības darbinieks (Daugavpils arodskolas "Saule" dibinātājs un vadītājs),
pašvaldību darbinieks (Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks),
politiķis (Latgales Kristīgo zemnieku savienības priekšsēdētājs),
sabiedrisks darbinieks (Latvijas katoļu muzikālās biedrības "Lyra" dibinātājs, katoļu biedrības "Saule" dibinātājs),
literāts (pseidonīms Speiduļs). Literārais mantojums ugunsgrēka dēļ nav saglabājies.
Sakarā ar 1917. gadā Latgales latviešu kongresu laikraksts "Drywa" publicēja rakstu ()1917. Nr.15), kurā diskutēja par apvienošanās ar pārējo Latviju nepieciešamību un lietderību.
Laikraksta "Liaužu Bolss" skatījumā Ā.Vizulis bija pirmais no garīdzniecības pārstāvjiem, kurš "atvārti izastōj pret sasavīnošonu ar baltīšim". Laikraksts “Drywa”, plaši informējot lasītājus par kongresa norisi, tajā pašā numurā ievietoja Ādama Vizuļa (Odums Vyzuļs) pārdomu rakstu “Vai var vienoties ar baltiešiem? Vārds savienošanās pretiniekam.” Ā.Vizulis skaidroja, ka pašas tautas interesēs ir latgaliešiem kā atsevišķai tautai prasīt autonomiju. [..] ja Latgola ir daļa Latvijas, a na atsevišķa tauta, vai var viņa dabot autonomiju [..].
1917. gada 4. jūlijā (v. st.) Latgales ļaužu partijas kluba apvēršanas pasākumā uzstājās ar runu par jaunas partijas "Latviešu katoļu karogs" dibināšanu, kura cerēja samierināt Latgales ļaužu partiju un Latgales organizācijas komisiju. Nav ziņu par partijas turpmāku darbību.
Atjaunojis pasaules karā izpostīto Līvānu baznīcu.
Veicis vērienīgu Daugavpis sv. Pētera baznīcas pārbūvi.
Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni.
1991. gada 19. maijā dzimtajā pusē atklāta piemiņas plāksne.
Brāļa dēli - zinātnieks Izidors Vizulis un garīdznieks Aloizs Vizulis.
Miris 1970. gada 22. aprīlī Krāslavā. Apbedīts Merkuzīnes kapos pie Baltinavas.
Atsauces
  • “Ādams Vizulis.” http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=Daugavpils_novadnieki&title=Garidznieki_macitaji&cid=19&name=ADAMS_VIZULIS_(ODUMS_VYZULS)_Speidulis&aid=182 (11.10.2012).
  • “Vizulis Ādams.” Grām.: Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. [redaktors Žanis Unāms]. [Grandheivena]: Raven Printing, 1975. 536.lpp.
  • “Tāda izskatīsies Daugavpils sv. Pētera baznīca.” Daugavas Vēstnesis. 1940. 19. februāris.
  • “Vēl par Daugavpils sv. Pētera baznīcu.” Daugavas Vēstnesis. 1940. 27. janvāris.
  • Kaminska, R., Bistere, A. Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Daugavpils rajonā. Rīga: Neputns, 2006. 52. - 55. lpp.
  • Vyzuļs, O. “Vai var vinotis ar baltīsim/ (Vōrds sasvīnošanos pretnīka).” Drywa. 1917. 1. maijs.
  • “Pyrmais nu gareigim.” Liaužu Bolss. 1917. 20. maijs.
De865c69924fdf621b6ea6aec461d587f0f5813a
F51db358479f19d5c515efaafce38aadf2f74d5a
3c2c122b572a1ea4ac761901135b4295709cdc7f
287018676c3164ce742b3b96c83dade06f4a7871
E95f6f48851d4aef1aeb0b72a1716bbe25e48cc3
Bffc987dcf9d7d7a71a4c8f2bf7a7d78c983038f
B01cb3e94cc448b165468c63725a5f2ac89fa47f
Afa2f0838df8295685d9b39c669b29409ed072ae
494cd5f7d288390281b9de4089b9511656409c18
B9798933e7293a4bc2a0026a4acb27d841f622aa
6df7f02f04b50e1153e4589fe6e16004907636d3
5ce3cdf6a66deb302598353604a2e35c81f3e433
66fc4d78303a99b96ee43c848ead54674f58b71c
639ac93a6259fe059a98bb149186de009f7c975c
91f5f0211657416864e433fa43d4a68a9ffd1760