Latgales dati
Dzimusi 1946. gada 18. martā Daugavpils rajona Kumbuļos poļu gimenē.
Politiķe (7.Saeimas deputāte /Latvijas ceļš, 1998-2002/),
pašvaldību darbiniece (Daugavpils rajona izpilddirektore, lietu pārvaldniece, novada domes izpilddirektore),
izglītības darbiniece (fizikas skolotāja).
1962. gadā beidza Daugavpils 8. vidusskolu un 1968. gada Daugavpils Pedagoģisko institūtu, strādājusi par skolotāju, direktora vietnieci mācību un audzināšanas darbā, par rajona Tautas izglītības nodaļas metodiķi un skolu inspektori, Daugavpils rajona Tautas deputātu padomes izpildko mitejas sekrātāri, Daugavpils rajona komitejas partijas otro sekretāri. 1981. gadā iestājusies komunistiskajā partijā.
2022. gada 25. augustā Augšdaugavas novada domes deputāti nobalsoja par atlaišanu no darba pēc pašas vēlēšanas. Pašvaldības struktūrās nostrādājusi vairāk nekā 50 gadus.
Atsauces
  • Bobkova, J. “Vanda Kezika pamet izpilddirektores amatu.” Latgales Laiks. 2022. 30. augusts.
  • “LKP rajona komitejas birojā.” Avangards, Daugavpils. 1987. 19. decembris.