Latgales dati
Dzimis 1867. gada 4. decembrī Sakstagala pagastā.
Katoļu garīdznieks (prāvests /Prezma, 1897; Nautrāni, 1901-1903/),
teoloģijas maģistrs. Mācījās Pēterpils garīgajā seminārā.
1901. gadā uzsācis Nautrānu baznīcas celtniecību, kura ilgusi 14 gadus.
Latgales pirmās atmodas darbinieks. Tulkojis evanģēliju. Tulkojums bija manuskriptā, kas nav saglabājies.
F.Trasuna skatījumā viens no erudītākajiem Latgales atmodas darbiniekiem ar lielām izaugsmes iespējām. Darba gaitās devies uz Žitomiru, drīz miris pēc atgriešanās Pēterpilī.
20. gs. sākumā pārtulkoja latgaliski četrus evaņģēlijus, taču tie tā arī netika iespiesti un manuskripts pazuda.
Miris 1912. gada 15. februārī Kantinīkos. Apbedīts Strankaļu kapos.
Atsauces