Latgales dati
Dzimusi 1919. gada 20. aprīlī Rundēnu pagastā.
Izglītības darb. (LLA doc.; Augu aizsardzības katedras vad.v.i. /1963-1968/),
zinātniece (biolog. zin. kand. /1954/).
Atsauces
  • Veterinārmedicīnas augstākā izglītība Latvijas PSR / atb. redaktors Z. Polītis ; LPSR Lauksaimniecības ministrija ; Latvijas Lauksaimniecības akadēmija. Rīga: Avots, 1984. 89.lpp.