Latgales dati
Dzimis Ziemera pagastā?.
Pirmā pasaules kara dalībnieks, latviešu - latgaliešu strēlnieks (Latgaliešu sekcijas 1. sastāva loceklis),
lugu autors, publicists (ps. Vaidavietis).
1917.gada Rēzeknes kongresa dalībnieks. Laikrakstos minēts kā strēlnieks, kurš aizstāvēja bezzemnieku intereses. Par kongresa gaitu rakstījis laikrakstā "Brīvais Strēlnieks".
1917.gada jūnijā bija Latgaliešu strēlnieku sekcijas priekšēdētāja biedrs. Aicināja piegādāt latgaliešu strēlniekiem laikrakstus, arī "Drywu".
Persona "Muriņš" dienējis 5.armijā (armijas latviešu biroja pārstāvis) un sūtījis vēstules 1917.gadā laikrakstam "Brīvais strēlnieks".
Boļševiku valdīšanas laikā persona "proporščiks Muriņš (Vaidavietis)" vadījis pūli, kurš ielauzies Cēsīs grāmatu veikalā un konfiscējis preses izdevumus. Pats ievietojis ziņu "Brīvajā Strēlniekā", ka kopš 1917.gada novembra labprātīgi atstājis Cēsu pilsētas komandanta vietu, bet saglabājis komandanta vietnieka posteni. Savus apmelotājus nodošot revolucionārajai tiesai.
Laikrakstā "Brīvais strēlnieks" pirms Latgales latviešu kongresa un pēc tā publicējis Latgalei veltītus rakstus.
1917.gadā novembrī uzstājies Latgaliešu strēlnieku sekcijas padomes sēdē ar revolucionāru runu un pēc viņa ierosinājumu pieņemta sapulces rezolūcija, kurā aicināts atzīt padomju varu par vienīgo varu, nesaudzīgi cīnīties pret Latgales zemes padomi, boikotēt laikrakstu "Drywa", veidot sarkanās gvardes družīnas. 1917.gada novembrī latgaliešu strēlnieku padomes vārdā sveica Iskolata priekšsēdētāju F.Roziņu.
1917.gada maijā "Brīvajā Strēlniekā" publicēts apjomīgs raksts "Latgales saimnieciskais stāvoklis" ar vairākiem statistikas datiem.
Cēlies no Ziemera pagasta, Alūksnes novads. Iespējama saistība ar tuvumā esošo Balvu novadu.
1919.gadā dzīvoja ar dzīvesbiedri Olgu Muriņu Aizputē. Laikraksts "Strādnieku Avīze" 1919.gada augustā ziņoja par lielinieku komisāra Rūdolfa Muriņa arestu Aizputē un pēc tam nāvīgu ievainošanu bēgšanas gadījumā. Miris ceļā uz slimnīcu. Pēc nāves Liepājas teātris Latvijas proklamēšanas pirmajā jubilejā iestudēja R. Muriņa lugu "Saules atgriešanās".
1918. gadā izdota J. Rieksta pasta aploksne ar Vaidavieša citātu latgaliski:
"Vel vacī uzūli nav nūlausti,
Vel zynom mes, ka asom latvīši".
Ir apbalvojumi par varonību pasaules karā.
Nošauts 1919. gada 4. augustā Liepājā.
Atsauces
  • “Vēstuļnieks.” Brīvais strēlnieks. 1917. 8. jūlijs.
  • “Lielinieku diktatūra Cēsīs.” Laika vēstis. 1917. 2. novembris.
  • “Latgales strēlnieku padome.” Brīvais strēlnieks. 1917. 26. novembris.
  • Vaidavietis, R. “Latgaliešu uzdevumi.” Brīvais strēlnieks. 1917. 18. aprīlis.
  • “Apcietināti lielinieki.” Strādnieku Avīze. 1919. 9. augusts.
  • Vaidavietis, R. “Latgales strēlnieku padome.” Brīvais strēlnieks. 1917. 26. novembris.
  • Muriņš, R. “Vēstule redakcijai.” Brīvais strēlnieks. 1917. 18. novembris.
  • Vaidavietis, R. “Latgales saimniecības stāvoklis.” Brīvais strēlnieks. 1917. 28. maijs.
4289c8e38cb6f565c6a5fb47699c48a9b66a2875