Latgales dati
Dzimusi 1920. gada 3. augustā Kaunatas pagastā.
Zinātniece (ķīmiķe, ķīmijas zinātņu doktore /1960/, habilitētā doktore /1992/, LZA īstenā locekle),
izglītības darbiniece (RPI profesore /1961/, katedras vadītāja/).
Izveidojusi 1,3 - diketonu sulfurēšanas un nitrēšanas metodi. Par furacilīna sintēzi un ieviešanu ražošanā saņēmusi LPSR valsts prēmiju (1957), G.Vanaga prēmiju (1972).
Kopš 2006. gada iedibināta E.Gudrenieces balva jaunajiem zinātniekiem.
Mirusi 2004. gada 4. oktobrī.