Latgales dati
Dzimis 1928. gada 28. maijā Līvānu pagasta Līcīšos Antona Milta 6 bērnu ģimenē.
Zinātnieks (habilitētais filozofijas doktors /1993/),
izglītības darbinieks (LU docētājs, arī profesors /1971-2000/).
Latvijas PSR Nopelniem bagātā kultūras darbinieks /1986/.
Latvijas mutvārdu vēstures pētījuma pamatlicējs: 1988. gadā kļuva par Latvijas Kultūras fonda “Cilvēkarhīva” padomes priekšsēdētāju. 1992. gadā Latvijas Zinātnes padome apstiprināja Nacionālās mutvārdu vēstures projektu LU Filozofijas un socioloģijas institūtā, un Augusts Milts līdz pat sava mūža nogalei uzņēmās pētījuma zinātnisko vadību. Viņa vadībā Latvijā tika attīstīta jauna pieeja – indivīda subjektīvās atmiņas sāka vērtēt kā nozīmīgu izpratnes avotu sociālajās zinātnēs.
Tēvam Antonam Miltam par piedalīšanos Latvijas brīvības cīņās Ziemeļlatvijas partizānu pulkā 1921. gadā piešķirta uz Krustpils - Līvānu muižas zemes jaunsaimniecība (10 ha). Saimniecība bija labi iekopta un godalgota lauksaimniecības konkursos.Tēvs bija Līvānu aizsargu nodaļas priekšnieks.
Miltu ģimenē bija 6 bērni - no tiem Anna (vecākā), Valerija (jaunākā), Augusts, Natālija.
Ģimene deportēta 1941. gadā.
Miris 2008. gada 13. aprīlī Rīgā. Apbedīts Rīgā, Raiņa kapos. 2009. gadā uzstādīts granīta piemineklis, tēlnieks Valtis Barkāns.
Atsauces
Ee063312f41b7f6acf17a9637a540217122dd30c
2074acf9b76baabe368fa8fcdaf88cf839cd592c