Latgales dati
Dzimis.
Pašvaldību darbinieks (Balvu rajona Vectilžas pagasta padomes priekšsdētājs /EZERMALA, 1994-1997/).