Latgales dati
Dzimis 1702. gadā Dagdā Ježija Konstantija Hilzena ģimenē.
Politiķis (Inflantijas kastelāns /kopš 1744. gada/),
zinātnieks (Inflantijas hronists),
Viļakas, Okras, Asūnes, Pildas, Istalsnas, Runtortas, Stoļerovas, Pilcenes, Dagdas muižas īpašnieks.
1750. gadā uzrakstījis pirmo plašāko darbu par Latgali (Inflantiju). Pilns grāmatas nosaukums: „Inflantija savā sendienu un daudzpusīgajā līdz pat mūsu gadu simtenim vēsturē un revolūcijās; ar tejienes šļahtas senatnības un cieņas apliecinājumu, ar tiesībām un brīvībām, kas tai kopš veclaikiem un tagad kalpo".
Darba manuskripts sākotnēji glabājās Mihaila Plātera bibliotēkā, pēc tam tas nonācis Vaclava Fedoroviča privātajā muzejā Vitebskā. 1923. gadā Vitebskas muzeja apmeklējuma laikā manuskriptu apskatīja un atsevišķa rakstā (1926, Kāds poļu valodā izdots darbs par Latgali) aprakstīja B. Beržgo
1741. gadā uzcēlis Dagdas baznīcu.
Tēvs Ježijs Konstantijs Hilzens, pirmais Viļakas stārasts.
Dzīvesbiedre Konstance Soltāne, Konstance Plātere.
Kļūdams par atraitni, apprecēja vienu četrām Jana Ludviga Plātera meitām - Konstanci Plāteri /1720-1795/. kuru laulībā dzimusi trīs bērni. Hilzenu īpašumus mantoja jaunākāis dēls Justiniāns Hilzens /1740-1778/.
Dēls Juzefs Jeržijs Hilzens (1736-1786/ bija Inflantijas vaivadijas kastelāns (no 1760), MInskas vaivads. 2013. gadā izdotas ceļojuma piezīmes lietuviešu un poļu valodā.
Brālis - bīskaps Georgs Nikolajs Hilzens.
Miris 1767. gada 14. februārī Varšavā. Apbedīts Dagdas baznīcas pagrabā.
Atsauces
  • Hylzen, A. “Inflanty w dawnych swych y wielorakich aż do wieku naszego dziejach y rewolucyach, z wywodem godności y starożytności szlachty tameczney tuzież praw y wolności z dawna y teraz jej służących, zebrane y polskiemu światu do wiadomości w ojczystym Cz. 1-2.” http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=276046&from=pubindex&dirids=563&lp=312 (13.02.2012).
  • Manteuffel, Gustaw. Inflanty Polskie poprzedzone ogólnym rzutem oka na siedmiowiekową przeszłość całych Inflant. Poznań: Żupański, 1879. 60.-73. lpp.
  • “Jan August Hülsen von Eckeln.” http://www.sejm-wielki.pl/b/7.666.9 (07.03.2014).
5a6c0bc747aa0935ea4e69a0424c0cecf7fa267d
5f90eafe380b2395f72a5c0aa728856bec403af8
38e2baaf34436b707bfa88fdfc73ec20e9095b41
23bf4fa380ae4fbd0f57da51172ab7d44e8b0ca6