Latgales dati
Dzimis 1865. gada 11. maijā Rugāju pagastā.
Politiķis (3.Saeimas deputāts /Latviešu zemnieku savienība; Latgales vēlēšanu apgabals, 1928-1931/),
kooperators (Rugāju lauksaimniecības biedrības priekšnieks, Latvijas zemnieku kredītbankas padomes loceklis),
Latvijas zemnieku bankas valdes loceklis, Latvijas Lauksaimniecības komeras loceklis /1940/.
Saimniekoja Jaundaudzenes saimniecībā, muižu laikā ierīkotas tvaika dzirnavas (20.gs. sāk.) un ķieģeļceplis (20. gadi).
Liktenis pēc 1944.gada nezināms.
Dzīvesbiedre Anna Ozoliņa (1866, Vecpiebalga). Ģimenē 5 dēli un 2 meitas.
Dēls jurists Konstantins Ozoliņš.
Miris.
Atsauces
  • Latgaliešu politiķi un politiskās partijas neatkarīgajā Latvijā. Sast. Ē.Jēkabsons, V.Ščerbinskis. Rīga: Jumava, 2006. 96.-97.lpp.
  • “Nenogurstošu zemkopju zelta kāzas un 50 gadu kopēja darba atcere.” Latgales Vēstnesis. 1939. 27. februāris.
05b9fd07b3830dbee2cdcbc47cb8aaf24682542b