Latgales dati
Dzimusi 1932. gada 6. jūnijā Bērzpils pagasta Plintovkā.
Zinātniece (ķīmiķe, ķīmijas habilitētā doktore /1977/, ZA Organiskās sintēzes institūta zinātniskā līdzstrādniece, valsts emeritētā zinātniece /2003/).