Latgales dati
Dzimis 1930. gada 6. maijā Makašānu pagastā Donota Gorsvāna 6 bērnu ģimenē.
Literāts,
mākslinieks (grafiķis, gleznotājs).
Kopš 1943. gada publicējies latviešu/latgaliešu izdevumos.
Dienējis ASV jūras kājniekos, piedalījies Korejas karā.
Brālis Staņislavs Gorsvāns.
Brālis Stenlijs Gorsvāns. 2018. gadā novēlēja daļu sava mantojuma RA Filoloģijas katedrai, tādējādi vismaz daļēji piepildot savu mūža sapni. S. Gorsvāns bija uzsācis studijas Rēzeknes Valsts Skolotāju institūtā un vēlējies studēt valodas. Karš izjauca viņa nodomus, un viņa mūžs saistīts ar sociālajām zinātnēm. Mantojuma naudu ir paredzēts lietot Filoloģijas katedras grāmatu izdošanai, kā arī iedibināt vienreizēju stipendiju vienam gada labākajam studentam 100 latu apmērā. Stipendijas piešķiršanai tiks izstrādāti speciāli nosacījumi.
Miris 2000. gada 30. jūnijā ASV.
Atsauces
  • “Gorsvāns Jānis.” Grām.: Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Otrais, pārstrādātais un papildinātais izdevums. Rīga: Zinātne, 2003. 211.lpp.
  • “Gorsvāns Jānis.” Grām.: Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1992. 113.lpp.
  • Latkovskis, L. Latgaļu uzvōrdi, palames un dzymtas. [B. v.] Latgaļu izdevnīceiba, 1968. 158. - 159. lpp.
  • Gubiņa, I. “JĀNIS GORSVĀNS MŪŽĪBĀ.” Latvija Amerikā. 2000. 29. jūlijs.
  • “Via Latgalica I, 2018.” https://www.rta.lv/uploads/source/content_LV/zinatne/RA_zinatnieskie_rakstu_krajumi/vialatgalica1.pdf (03.04.2019).