Latgales dati
Dzimis 1937. gada 10. decembrī Ludzas rajonā.
Zinātnieks (lauksaimniecības habilitētais doktors, Latvijas Zinātņu padomes ekspertu komisijas loceklis, valsts emeritētais zinātniieks /2007/),
izglītības darbinieks (Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības fakultātes
Agrobiotehnoloģijas institūta profesors).
Augstskolas docētājs: Latvijas Lauksaimniecības universitātes katedras vadītājs, profesors.