Latgales dati
Dzimis 1876. gada 31. oktobrī Vārkavas pagasta Dzeņu solā.
Katoļu garīdznieks (Kaunatas, Izvaltas, Ludzas draudzes),
politiķis (Latgales Pagaidu Zemes padomes loceklis /1917-1918/),
sabiedrisks darbinieks (Pēterburgas Latviešu Muzikālā biedrība, latgaliešu ortogrāfijas izstrādāšanas sanāksmes /1907/ dalībnieks,
Pēterburgā dibināja Mazturīgo latviešu savstarpējās palīdzības biedrību.
Rēzeknes 1917. gada kongresa dalībnieks, viens no kongresa priekšsēdētāja F. Trasuna vietniekiem.
Latgales Kristīgo demokrātu partijas dibinātājs, partijas Ludzas un citu nodaļas vadītājs.
Garīdznieka izglītošanā noteicošā loma bijusi toreizējam Vārkavas vikāram, vēlāk Viļņas bīskapam Kazimeram Nikolajam Mihalkevičam.
Brālis politiķis un četru Saeimu deputāts Antons Dzenis
Miris pēc saslimšanas ar izsituma tīfu 1920. gada 30. martā Ludzā. Apbedīts Vārkavas kapsētā.
Atsauces
  • Cakuls, J. Latvijas Romas katoļu priesteri: 1918-1995: Uzziņas. Rīga: Rīgas metropolijas kūrija, 1996. 68.lpp.
  • Čenču Jezups. “Bazneickungs Pīters Dzens.” Latgalīts. 1920. 8. aprīlis.
  • Budže, A., Svilāns, J. Latvijas Romas katoļu priesteri.I. Rēzekne: Latgales kultūras centra izdevniecība, 2008. 70. - 72.lpp.
  • Latkovskis, L. Latgaļu uzvōrdi, palames un dzymtas. [B. v.] Latgaļu izdevnīceiba, 1968. 284. - 286. lpp.
  • “Pīters Dzeņs.” Latgolas Vōrds. 1920. 8. aprīlis.
051a3b3a7d467005fca60f60836fecb95d1e7f98