Latgales dati
Dzimusi 1905. gada 1. decembrī Līksnas pagasta (tagad Vaboles) Zaboltiešu Skrindās.
Izglītības darbiniece (Rēzeknes trīsgadīgo pedagoģisko kursu absolvente /1923/; skolotāja /Līksnas pagasta Ratnieku skola /-1924/, Višķu četrgadīgās skolas organizētāja un vadītāja /1924-/, Vabole, Aglona /-1940/, latviešu valodas un literatūras skolotāja Saules skolā Daugavpilī /1920-1940/, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes inspektore, Rēzeknes ebreju skola),
sabiedriska darbiniece (Līksnas aizsardžu pulciņa vadītāja; Publicējusies žurnālā "Dzeive". Toronto latviešu organizāciju aktīviste, Toronto latviešu svētdienas skolas skolotāja).
Sasniegusi mūža 102 gadus. Apciemojusi dzimteni 1992, 1995, 2002.gadā.
Dzīvesbiedrs policists Jānis Dubrovskis, laulība noslēgta 1927.gadā. Ģimenē 2 dēli (Jānis, Romualds, kura sieva Anna Klincāne) un meita (Valentīna).
Brālis - skolotājs Antons Skrinda.
Mirusi 2007. gada 7. jūnijā Kanādā. Apbedīta Jorkas Latviešu kapos.
Atsauces
F51db358479f19d5c515efaafce38aadf2f74d5a
93c919b31bc11342142ad0dc4868dcc95eacce83