Latgales dati
Dzimis 1964. gada 8. martā.
Izglītības darbinieks (Aglonas internātģimnāzijas direktors, mūzikas skolotājs),
pašvaddību darbinieks (Aglonas pagasta padomes deputāts, Aglonas novada domes deputāts).
Daugavpils Pedagoģiskās Universitātes absolvents.