Latgales dati
Dzimis 1912. gada 30. decembrī Nautrānu pagastā.
Zinātnieks (dabas zinātņu doktors).
1961. gadā organizēja Baltijas institūtu (Institut Balticum) un 29 gadus bija tā vadītājs, kā arī kopš 1962. gada institūta izdotās gadagrāmatas “Acta Baltica” galvenais redaktors.
Sabiedrisks darbinieks (Vācijas latviešu katoļu biedrība "Druva", katoļu studentu apvienība "Dzintars").
Miris 1990. gada 18. jūlijā Vācijā.
Atsauces
  • Sproģis, A. “Nu mums šķeirīs dr. Andryvs Namsons.” Grām.: Tāvu zemes kalendars 1991. Rēzekne: Latgales Kultūras centra izdevniecība, 1990. 87.lpp.
Cd339249322f71a91f73b00ad1800cd2b1c6a23c