Latgales dati
Dzimis 1907. gada 2. oktobrī Pēterpilī latgaliešu ģimenē.
Agronoms (augu slimību pētnieks),
sabiedrisks darbinieks (Kanādas latviešu katoļu apvienības valdes loceklis, priešsēdētājs vietnieks, kora "Viesturs" dibinātājs /1954/, vadītājs).
Organizējis trimdas latgaļu dziesmu svētkus. Latgaļu kultūras dienu kopkora virsdiriģents /1973/.
Pa mātes Marijas Rundānes (dzim. Barkānes?) līniju saistība ar Barkānu dzimtu - Vincu un Viktoru Barkāniem.
Dzīvesbiedre Ņina Grumondze /1938/. Ģimenē 3 dēli (inženieri) un meita (medicīnas tehnoloģe).
Miris 2003. gada 1. februārī Kingstonā, Kanādā.
Atsauces
  • Vīru koris "Viesturs". Toronto - Kanāda. 1954 - 1994. 40 gadi. Brošēts, nenumurēts izdevums.
  • Puisāns, T. “Miris Viktors Rundāns.” Latvija Amerikā. 2003. 22. februāris.