Latgales dati
Dzimis 1880. gada 23. jūnijā Baltinavas pagastā.
Lauksaimnieks,
pašvaldību darbinieks (Baltinavas krājaizdevu sabiedrības dibinātājs /1908/ un tās vadītājs 23 gadus),
lauksaimnieks (Rekovas, Tvanovas lauksaimniecības biedrību dibinātājs).
politiķis (1917.gada Latgales latviešu kongresa dalībnieks, Tautas Padomes locekli no Latgales, Latgales kristīgo zemnieku partijas biedrs).
Ir uzskats, ka mūža lielākais darbs - Baltinavas muižas pirkšana, ko organizēja J.Ločmelis, iesaistot domubiedrus (J.Kindzulis, J.Krakops, A.Turkopuls., H.Vizulis). Tā rezultātā 1912.gadā no muižnieka Agorkova nopirktas 7712 desetīnas.
No 1940. gada dzīvoja Kurzemē.
Miris 1956. gada 27. jūnijā Kuldīgā?. Apbedīts Kuldīgas kalna kapos?
Atsauces
  • Latgaliešu politiķi un politiskās partijas neatkarīgajā Latvijā. Sast. Ē.Jēkabsons, V.Ščerbinskis. Rīga: Jumava, 2006. 89.lpp.
  • Galums, V. “Baltinavas zemnieku rosība pēc 1900. gada.” Daugavas Vēstnesis. 1942. 11. februāris.
  • Gailums, V. “Sabiedriskam darbam veltīts mūžs.” Rēzeknes Ziņas. 1943. 31. marts.
  • Gailums, N. “30 gadi no pirmās sabiedriskās darbības Baltinavā.” Rēzeknes Ziņas. 1942. 21. februāris.
  • “Rekova.” Dzimtenes Vēstnesis. 1911. 7. novembris.
  • “Jānis Ločmelis.” https://enciklopedija.lv/skirklis/63074-Jānis-Ločmelis (24.11.2021).
B7b028788c12fe57a449a5fa60a4acb2df2b3eaf
8d9b5cae0ba7f09704ba562b71811d398ed5e4cb