Latgales dati
Dzimis 1902. gada 8. augustā Valmieras apr. Vitrupes pagastā.
Būvinženieris.
Satiksmes ministrijas šoseju un zemes celu departamenta rajona inženieris Balvos.
Latvijas Sarkanā Krusta Balvu nodaļas kasieris.
19. Abrenes XIX aizsargu pulka rotas komandieris /1939-1940/,
Balvu ev. Lut. Draudzes priekšnieks,
Miris 1991. gada 21. februārī Minesotā.
Atsauces