Latgales dati
Dzimis 1906. gada 17. aprīlī Valmierå pareizticīgo garîdznieka ģimenē.
Jurists (vecākais tiesamatu kandidāts Daugavpils apgabaltiesā, vācu okupåcijas laikå 1942–44 miertiesnesis Varakļånos un Ludzå)
Latvijas Aizsargu organizācijas biedrs (no 1937. g. 18. Daugavpils aizsargu pulkå).
Aizpūres pamatskolas pārzinis (tag. Ludzas rajonā).
Miris 1995. gada 28. jūlijā. Apbedîts Suntažu kapos.
Atsauces
  • Jēkabsons, Ē., Ščerbinskis, V. (sast.). Latvijas advokatūra, 1919–1945. Zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi biogrāfijās. Biogrāfiska vārdnīca. Rīga: Latvijas valsts vēstures arhīvs, 2007. 247.-248.lpp.