Latgales dati
Dzimusi.
Zinātniece (ekonomikas doktore).
Malnavas koledžas direktore.
Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas valdes priekšsēdētāja /2005-/, Latgales reģiona attīstības aģentūras Ziemeļlatgales biroja vadītāja.
2012. gada 13. janvārī Daugavpils Universitātes Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē aizstāvēja promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr.oec.) zinātniskā grāda iegūšanai. Temats: “Latvijas reģionu attīstība un telpiskā plānošana Eiropas Savienības politiku kontekstā”. Zinātniskais vadītājs: profesore Dr.sc.ing. Irēna Silineviča. Recenzenti: prof. Dr.habil.oec. Baiba Rivža (Latvija); Dr.oec. Agita Līviņa (Latvija); Dr.oec. Rasa Dauguliene (Lietuva).
96f96ff07896cc887b68475137a06b356013f0a6