Latgales dati
Dzimis 1901. gada 21. decembrī Bebrenes pagastā ērģelnieka ģimenē.
Daugavpils minerālūdeņu iestādes vadītājs 20.gs. 30. gados, arī vācu laikā.
Kā Ilūkstes apriņķa revīzijas komisijas loceklis figurēja Zemnieku savienības biedru sarakstā /1928/.
Kaldabruņas un Daugavpils luterāņu draudzes (vācu laikā) ērģelnieks 14 gadus. Kaldabruņas baznīcā 150 gadu laikā spēlējuši 7 Grigaļu dzimtas pārstāvji.
Bebrenes lauksaimniecības skolas līdzdibinātājs.
Kopš 1936. gada minēts kā Daugavpils minerālūdeņu iestādes vadītājs Rīgas ielā 50. Šādu iestādi sākotnēji dibināja Prodes pagastā.1941. gada oktobrī saņemta atļauja noliktavā izvietot alu un to uzpildīt.
Padomju laikā (1940-1941) bija Dagdas lauksaimniecības rajona agronoms.
Pēc Otrā pasaules kara emigrēja, Vācijā kopā ar kompanjoniem dibināja transporta uzņēmumu. Transporta uzņēmuma filiāles vadītājs Kanādā.
Toronto Latviešu biedrības priekšnieks.
Emigrācijas izdevumos publicēja rakstus par mūzikas dzīvi.
1924. gadā pabeidza Daugavpils ģimnāziju (minēts kā.no Prodes pagasta).
Meita mūziķe - ērģelniece Anita Grigale - Rundāne (vēlāk Gaide) 1969. gadā ar zelta medaļu beigusi Toronto konservatoriju. Meita mūziķe - ērģelniece Vija Kluchere.
Piemineklī iekalti vārdi par to, ka Grigaļu ģimenē bijuši 7 ērģelnieki piecās paaudzēs — kopš 1850. gada.
Miris 1992. gada 5. augustā Kanādā.
Atsauces
  • “Darba rūķu atgriešanās.” Daugavas Vēstnesis. 1942. 5. augusts.
  • “Grigalu ģimenes devums Kaldabruņas baznīcai.” Latvija Amerikā. 1994. 26. februāris.
  • “Vienas ģimenes ērģelnieki piecās paaudzēs.” Laiks, Ņujorka. 1993. 26. jūnijs.
96369b5190f88458f92e28cbd579214bfc2195d6