Latgales dati
Dzimis 1742. gada 3. februārī Ilūkstē Jozefata Zīberga ģimenē.
Grāfu fon Zībergu cu Višlingu dzimtas pārstāvis.
Inflantijas horunžijs (karognesējs, Žečpospoļitas laikā horunžijs bija teritorijas
pārvaldnieka amats), Lietuvas lielkņazistes ģenerālis, Inflantijas pārstāvis Lietuvas - Polijas seimā (1764)
Dvietes īpašnieks.
Viens no trijiem Jozefata Zīberga dēliem.
Dzīvesbiedre Jadviga Zīberga (ap 1780–1833), meita Anna Rozālija (02.08.1793, Dviete - ?), dēla Kazimirs (16.02.1795, miris tajā paša dienā).
Jadviga kā atraitne apprecējās ar Kazimiru Plāteru (1780–1848), tāpēc īpašumi pārgāja Plāteriem.
Ir atrasti rokraksti, kuru autorību piedēvē Janam Kazimiram Zībergam.
Juvelierim Jastrzębskim pasūtījis liturģiskos traukus Līksnas baznīcai.
Miris 1820. gadā.
Atsauces