Latgales dati
Dzimis 1894. gada 17. martā Kārsavas pagasta Lapovā.
Daugavpils spiestuves mašīnburtlicis.
Burtliča darba gaitas sācis 1913. gadā Pēterburgā.
Brālis preses un tipogrāfijas darbinieks Jānis Nagla.
Brālis Ludzas lauksaimniec;ibas skolas direktors VIlhelms Nagla.
Atsauces
  • “30 gadi melnās mākslas darbā.” Daugavas Vēstnesis. 1943. 2. septembris.