Latgales dati
Dzimusi 1960. gada 8. jūnijā Rēzeknes rajonā.
Valentīna Vasiļjeva dzimusi
1960. ada 8. jūnijā Rēzeknes ra
jonā. ESK? biedre 1983. gadā bei
gusi P. Stučkas Latvijas Valsts
universitātes Filoliģfas fakultāti.
Pēc tam strādāja oacneses vidus
skolā vn- skolotāju, bet kopš 1985.
gada .~ gusta strādā par LĻKJS
rajona Komitejas seķretåyi. _
Atsauces
  • “Komjaunatnes dzīves vadītāji.” Komunisma Uzvara, Aizkraukle. 1986. 25. novembris.