Latgales dati
Dzimis 1890. gada 28. decembrī.
Padomju darbinieks.
1908. gadā devās uz Petrogradu. Strādāja Putilova rūpnīcā par atslēdznieku. Bija aktīvs 1917. gada Oktobra revolūcijas notikumu dalībnieks. 1917. gada aprīli iestājās KK(b)P un tika ievēlēts Petrogradas strādnieku un zaldātu deputātu padomē. Būdams politdarbinieks, piedalījās cīņās pret Deņikinu.19l9. gadā atgriezās Latvijā un kļuva par Varakļānu pagasta Deputātu Padomes izpildkomitejas sociālās nodaļas vadītāju. Latvijas laikā vadīja pagrīdes komunistisko šūniņu Zelta kalnā, vairākkārt tika represēts.
1940. gadā pēc Padomju varas atjaunošanas Latvijā V. Sondoram uzticēja Varakļānu pagasta izpildkomitejas priekšsēdētāja pienākumu. Pēc atgriešanās no evakuācijas savā dzimtajā pusē 1945. gadā V. Sondors strādāja partijas, padomju un saimnieciskajos orgānos.
No 1952. gada līdz 1955. gadam pildīja Varakļānu pilsētas padomes izpildkomitejas priekšsēdētāja pienākumus.
Miris 1966. gada 6. aprīlī.
Atsauces
  • PIĻPUKS, J. “CĪNĪTĀJI PAR PADOMJU IEKĀRTAS UZVARU.” Stars, Madona. 1988. 9.februāris.