Latgales dati
Dzimusi.
Izglītības darbiniece (skolotāja),
vēstures maģistre.
Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūta Reģionālo studiju centra „Latgales Pētniecības institūts” pētniece, LU Latvijas vēstures institūta zinātniskā asistente.
Projekta "Latgales vācbaltieši sociāli etnisko attiecību kontekstā 17. gs. – 20. gs. sāk." /2020-2021/ pētniece.
Kolektīvās monogrāfijas „Kārsavas stāsti” (2018) līdzautore.
Pētnieciskās intereses: jezuītu ordenis, Inflantijas vēsture, vācu muižniecība Inflantijā.