Latgales dati
Dzimiusi.
Izglītības darbiniece (skolotāja).
Salleinas pamatskolas skolotāja, mazpulku pulciņa vadītāja.
Dagdas skolas skolotāja 60.gados ?
Daugavpils skolotāju institūta beidzēja /1929/
Mirusi.
Atsauces
  • “Mazpulku rindas aug.” Daugavas Vēstnesis. 1939. 16. novembris.