Latgales dati
Dzimusi.
Mediķe Daugavpilī. Infekcijas slimnīcas galvenā ārste.
Daugavpils pilsētas darbaļaužu deputātu padomes veselibas aizsardzības pastāvīgās komisijaa priekšsēdētāja.
Latvijas PSR Nopelniem bagātā mediķe.