Latgales dati
Dzimusi 1907. gada 27. jūlijā.
Daugavpils aizsargu pulka Indras aizsardzu pulciņa vadītāja
Atsauces
  • Latvijas valsts vēstures arhīvs, 5258. f., 1. apr., 409. l.